Mål: M 10721-20

Avgörande

MÖD har godtagit en kommuns påstående om rådighet över vatten för att bedriva vattenverksamhet som är önskvärd från allmän miljösynpunkt och som främjar fisket.