Mål: F 2606-19

Avgörande

I mål om fastighetsbestämning har MÖD ändrat mark- och miljödomstolens beslut att återförvisa ärendet till lantmäterimyndigheten och angett att gränsen ska bestämmas utifrån ett rekonstruktionsarbete med grund i laga skifteskartan.