Mål: P 12331-20

P 12331-20

Mark- och miljööverdomstolen har avvisat fastighetsägares överklagande av mark- och miljödomstolens dom om upphävande av en detaljplan.