Mål: M 840-20

Avgörande

Strandskyddsdispens söktes för uppförande av en friggebod och, om dispens krävdes, för ett tidigare uppfört trädäck med staket. På platsen, en naturtomt, fanns sedan tidigare ett bostadshus. MÖD har bedömt att friggeboden skulle medföra en mer än obetydlig utvidgning av den befintliga byggnadens hemfridszon och i likhet med de lägre instanserna nekat dispens. MÖD har också bedömt att trädäcket krävt dispens och liksom de lägre instanserna kommit fram till att dispensskäl saknats även för detta.