Mål: P 10332-20

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har med hänvisning till att en fastighetsförteckning varit för gammal upphävt en detaljplan. Efter det att kommunen i MÖD har förtydligat att fastighetsförteckningen uppdaterats på föreskrivet sätt har mark- och miljödomstolens dom undanröjts och målet visats åter dit för prövning av om övriga förutsättningar för att anta detaljplanen är uppfyllda.