Mål: P 10228-20

Avgörande

Tillsynsanmälan. MÖD har ansett att byggnadsnämnden har haft fog för att avskriva en anmälan avseende otillåtna byggnadsåtgärder