Mål: M 2761-20

Avgörande

Strandskyddsdispens har, med hänsyn till att tidigare stuga på platsen varit förfallen, inte medgivits för stuga på fastighet som omfattar ca 60-70 tomter som arrenderas ut i syfte att vara bebyggda med mindre stugor som kan bebos delar av året. Ett vitesföreläggande avseende rivning av den aktuella stugan har upphävts då det redan fattats ett motsvarande vitesföreläggande och det nya föreläggandet därmed stred mot principen om förbud mot dubbelbestraffning.