Mål: P 2766-20

Avgörande

Bygglov har, på grund av nekad strandskyddsdispens, inte medgivits för stuga på fastighet som omfattar ca 60-70 tomter som arrenderas ut i syfte att vara bebyggda med mindre stugor som kan bebos under delar av året.