Mål: M 3276-20

Avgörande

MÖD har bedömt att en anmäld avverkning av ett skogsområde kan komma att negativt påverka ett fortplantningsområde för mindre hackspett och att föreslagna skyddsåtgärder – bl.a. s.k. veteranisering av träd – inte kan säkerställa kontinuerlig ekologisk funktion för arten. MMD:s beslut att, med stöd av 4 § första stycket 4 artskyddsförordningen, förbjuda avverkningen har därför fastställts.