Mål: P 10446-20

Avgörande

Ansökan om återställande av försutten tid av mark- och miljödomstolens dom har med avslagits hänsyn till att sökanden i underinstanserna varit svårdelgiven och detta har bedömts tala mot sökandens påstående att han inte fått domen (NJA 2012 s. 435, NJA 2013 s. 97 och NJA 2013 s. 362).