Mål: M 7086-21

Avgörande

MMD har undanröjt ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet och avvisat ansökan med hänsyn till att ett enkelt bolag av MPD angivits som verksamhetsutövare. MÖD har funnit att det inte har förelegat förutsättningar att avvisa ansökan när samtliga bolagsmän deltagit som parter i MMD och därtill en av dem sedermera anmält sig som verksamhetsutövare till tillsyns- liksom tillståndsmyndigheten.