Mål: F 3849-21

Avgörande

MMD har med anledning av återkallelse av talan avskrivit ett mål om tomträttsavgäld utan att ta ställning till svarandens yrkande om ersättning för rättegångskostnader. MÖD har undanröjt avskrivningsbeslutet och återförvisat målet till MMD.