Mål: P 10737-20

Avgörande

MÖD har bedömt att de formuleringar som använts i områdesbestämmelserna inte kan uppfattas som att byggrätter uppkommit eller att byggförbud införts. Områdesbestämmelserna har därför ansetts förenliga med 4 kap. 42 § första stycket 1 PBL.