Mål: P 12211-20

Avgörande

MÖD har ansett att det finns förutsättningar att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och att de närmare detaljerna kring dagvattenhanteringen bör utredas och prövas i samband med bygglovet.