Mål: P 694-21

Avgörande

Klagorätt. Granne, vars fastighet skiljs åt av en väg från ett annat skifte än det som berörs av ett bygglov, har inte ansetts ha rätt att överklaga bygglovsbeslutet. Inte heller delägarskap i samfälligheter som gränsar till det skifte som berörs av bygglovet har medfört klagorätt.