Mål: F 6488-20

Avgörande

Sammanfattning: Avstyckning. MÖD har ansett att en befintlig bostadsbyggnad med omgivande mark utgör en självständig enhet och att det finns förutsättningar för avstyckning, även om nyetableringar inte bör tillåtas enligt gällande översiktsplan.