Mål: F 5788-20

MÖD 2021:18

Vägledande avgörande

Ersättning avseende förlorade tomtanläggningar i samband med fastighetsreglering. MÖD har ansett att lantmäterimyndighetens tomtanläggningsmetod kan tillämpas och att MMD:s beslut om ersättning för förlorad växtlighet och asfaltinfart endast ska ändras på så sätt att det räknas upp med konsumentprisindex (KPI).