Mål: F 2340-20

Avgörande

MÖD har kommit fram till att det inte har funnits förutsättningar att överföra mark till en bostadstomt med hänsyn till att marken, som består av skog, sankmark och vägar, inte har väsentligen karaktären av bostadstomt, att marken delvis omfattas av strandskydd samt att det inte heller i övrigt funnits något skäl som motiverar överföringen.