Mål: P 4030-20

Avgörande

Vitesföreläggande. Vid domstols prövning av ett rivningsföreläggande ska domstolen som utgångspunkt beakta de förhållanden som förelåg vid beslutsmyndighetens prövning. MMD har inte haft fog för att upphäva ett föreläggande och återförvisa målet till nämnden på grund av att adressaten gjort vissa justeringar på en konstruktion som skulle tas bort helt.