Mål: M 5354-20

Avgörande

MÖD har funnit att utredningen i målet inte varit tillräcklig för att konstatera att skäl har funnits för att förelägga en kommun att inrätta en allmän va-anläggning.

Avgörande

MÖD har funnit att utredningen i målet inte varit tillräcklig för att konstatera att skäl har funnits för att förelägga en kommun att inrätta en allmän va-anläggning.