Mål: P 9576-20

Avgörande

Nämnden har lämnat positivt förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. MÖD har upphävt beslutet eftersom frågan om vattentillgång inte är tillräckligt utredd.