Mål: M 11283-20

Avgörande

Målet gäller uppskjutna frågor avseende behandling av lak- och dagvatten vid en avfallsanläggning. MÖD, som bedömt att det finns behov av att mäta halten av vissa prioriterade och särskilt förorenande ämnen, bl.a. PFOS, har förlängt prövotiden och gett kommunen i uppdrag att företa dessa mätningar och redovisa resultatet.