Mål: F 9284-20

Avgörande

Fastighetsbestämning. MMD har ex officio upphävt LM:s beslut att lokalisera ett olokaliserat servitut genom fastighetsbestämning. MÖD har ansett att det saknats förutsättningar för att ta upp frågan utan yrkande om detta och har fastställt LM:s beslut (se 16 kap. 11 § och 15 kap. 10 § FBL).