Mål: F 11674-20

Avgörande

MÖD har funnit att ersättning till de delägande fastigheterna inte ska utgå när en gemensamhetsanläggning upphävts på grund av att den blivit onyttig.