Mål: P 14178-20

MÖD 2021:20

Vägledande avgörande

Efter att länsstyrelsen upphävt ett beslut om byggsanktionsavgift har MMD, på överklagande av nämnden, återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning. MÖD har upphävt MMD:s återförvisningsbeslut och fastställt länsstyrelsens beslut. Detta eftersom återförvisningen inte kunde anses förenlig med de grundläggande principer som ska iakttas i straffrättsliga sammanhang.