Mål: F 14045-20

Avgörande

MÖD har funnit att förutsättningar för avstyckning saknas när marken i och för sig är utlagd för bostadsändamål i detaljplanen men till stor del omfattas av strandskydd.