Mål: M 1359-21

Avgörande

MÖD har fastställt ett föreläggande vid äventyr av vite att inte överskrida vissa ljudnivåer vid musikspelning.