Mål: M 9075-20

Avgörande

Ansökan om tillstånd för att uppföra ett ridhus inom område med landskapsbildsskydd. MÖD har bedömt att ridhuset påverkar landskapsbilden på ett sådant sätt att det strider mot syftet med landskapsbildsskyddet och att tillstånd för byggnaden inte ska ges.