Mål: M 10672-20

Avgörande

Ett rensningsföretag har i föreläggande ålagts att höja bottenivån i ett utlopp till en sjö. MÖD har upphävt föreläggandet eftersom rensningsföretaget gjort sannolikt att fördjupningen i utloppet fanns där redan innan tillståndet gavs.