Mål: M 2792-20

Avgörande

MÖD har ansett att det finns förutsättningar att ge tillstånd till ansökt ändring av vattenverksamhet vid vattenkraftverk.