Mål: P 12615-20

Avgörande

MÖD har återförvisat ett ärende till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning sedan det visat sig att varken nämnden, länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen har tagit ställning till om ett bygglov har följts eller om andra av klaganden påtalade lovpliktiga schaktningar och fyllningar har gjorts.