Mål: P 13252-20

Avgörande

MÖD har avslagit ett överklagande av bygglov för fasadändring (inglasning av balkong och uppförande av pergola).