Mål: M 6185-20

Avgörande

Tillstånd enligt miljöbalken för krematorieverksamhet. MÖD har ändrat ett utsläppsvillkor på visst sätt och avslagit övriga ändringsyrkanden som gällt tillståndets omfattning och ingångsättningstiden.