Mål: M 7295-20

Avgörande

Ett bolag har i en anmälan till länsstyrelsen föreslagit rening av grundvatten (pump and treat) som en åtgärd för att avhjälpa föroreningar på bolagets mark. Länsstyrelsen har förbjudit åtgärden med hänvisning bl.a. till pågående tillsynsärende och behovet av åtgärdsutredning. MÖD har delat MMDs bedömning att det inte framkommit skäl som motiverar att bolaget ska få påbörja rening av grundvatten innan länsstyrelsens utredningar är avslutade.