Mål: M 459-20

Avgörande

Mål avseende ansökan om tillstånd till utökad återvinnings- och bergtäktsverksamhet. MÖD har ändrat mark-och miljödomstolens dom, som innebar att ansökan avslogs p g a trafiksäkerheten, på så sätt att målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen efter att bolaget minskat sina yrkanden avseende mängder som ska hanteras och antalet transporter.