Mål: M 6243-21

Avgörande

I ett mål om strandskyddsdispens för bl.a. ett komplementbostadshus som skulle ersätta ett befintligt garage har MÖD bedömt att det inte finns särskilda skäl för dispens avseende komplementbostadshuset. Nämndens beslut om tomtplatsavgränsning - som inte innebar någon utökning av den sedan tidigare godtagna tomtplatsen - har dock fastställts.