Mål: P 473-20

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. MÖD har bedömt att åtgärden är förenlig med detaljplanens bestämmelse om att endast enbostadshus får uppföras. Bedömningen påverkas inte av att byggnaden utförts på ett avvikande sätt enligt ett senare beviljat bygglov.