Mål: M 11798-19

Avgörande

MÖD har ansett att en vattenverksamhet som är förbjuden inte ska omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor.