Mål: M 1812-20

Avgörande

MÖD har ansett att en vattenverksamhet som är förbjuden inte ska omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor.