Mål: P 12811-20

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom en fäbod. MÖD har bedömt att sökt bygglov inte strider mot anpassningskravet och att den begränsning av utsikten från en grannfastighet som byggnaden ger upphov till inte innebär en betydande olägenhet.