Mål: M 7758-20

Avgörande

MÖD har bedömt att utredningen inte ger stöd för att, med hänsyn till risk för genombrott av Indalsälven, förbjuda anmäld föryngringsavverkning. Ärendet har återförvisats till Skogsstyrelsen för prövning av vilka åtgärder som ska vidtas till skydd för naturmiljön.