Mål: M 7293-20

Avgörande

Ersättning pga. föreläggande enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken. Skogsstyrelsen har förelagt fastighetsägare att vid avverkning vidta vissa försiktighetsåtgärder. MMD har i mellandom fastställt att staten inte är ersättningsskyldig mot fastighetsägarna. MÖD har till skillnad från MMD ansett att beslut som grundas på bestämmelser i artskyddsförordningen under vissa förutsättningar kan ge rätt till ersättning. MÖD har därför undanröjt MMD:s mellandom och återlämnat målet till MMD för bedömning av om det i övrigt finns förutsättningar för ersättning.