Mål: P 9566-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en begränsning av utsikten från en fastighet inte utgör en betydande olägenhet enligt 2 kap 9 § PBL.