Mål: M 7224-19

Avgörande

Skadestånd vid dammhaveri. MÖD har fastställt MMD:s avgörande varigenom skadeståndsanspråk om över 8 miljoner kr endast till en mindre del bifölls.