Mål: M 11233-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, ansett att kommunens beslut om anvisat hämtningsställe för hushållsavfall var riktigt.