Mål: M 8091-20

Avgörande

Biotopskyddsdispens. Sedan ny utredning givits in har MÖD med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens dispens avseende avverkning av tre alléträd.