Mål: M 3099-20

Avgörande

MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att det saknas förutsättningar att ge strandskyddsdispens för väg till en fritidshusfastighet.