Mål: P 3358-20

Avgörande

Fråga om en markiskonstruktion med fast stålkonstruktion och eldrivet utdragbart tak i markisväv (en s.k. pergolamarkis) ska anses utgöra en bygglovspliktig tillbyggnad. Markisduken har inte bedömts vara utfälld i en sådan utsträckning att den bör betraktas som ett tak. Stålkonstruktionen har inte i sig ansetts ge ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad eller innebära någon ökning av byggnadens volym. Markiskonstruktionen har därför inte bedömts vara en bygglovspliktig tillbyggnad.