Mål: P 10443-20

P 10443-20

Enbart att den omständigheten att en nämndledamot arbetar på samma arbetsplats som de som ansökt om förhandsbesked har inte ansetts medföra jäv.