Mål: P 13582-19

Avgörande

Beräkning av byggsanktionsavgift för ändring som berör en byggnads bärande delar. En bostadsrättsförening utförde byte av 141 balkonger på tre flerbostadshus innan åtgärden anmälts till byggnadsnämnden enligt 10 kap. 3 § PBL. Nämnden utfärdade byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL beräknad för varje enskild balkong. MÖD fann att avgiften skulle beräknas som en åtgärd per byggnad.